Județul OLT


Ads

Image Hotel

Hotel-Restaurant Senator
@Receptie

Slatina, Str. General Aurel Aldea, nr.17
Adăugată cu 3 ani în urmă

Hotel-Restaurant Senator, Cazare Hotel-Restaurant Senator, Cazare Slatina Hotel-Restaurant Senator, Cazare Olt Hotel-Restaurant Senator

Detalii
Image Pensiune

Pensiunea Eden Slatina
@Ispas Olimpia

strada Basarabilor, nr.39E, Slatina, Olt
Adăugată cu 3 ani în urmă

Pensiunea Eden Slatina, Cazare Pensiunea Eden, Cazare Olt Pensiunea Eden Slatina

Detalii

OT

OLT

Judetul Olt

Obiective turistice

Obiective culturale

Atractii si distractii

Asezare

Centrat pe valea inferioarã a Oltului si teraselor sale, relieful este format din câmpii si dealuri nu prea înalte. Înclinatia generalã a tinutului de la nord la sud îi conferã acestuia o expozitie sudicã însoritã. Altitudinea reliefului coboarã în pantã linã de la Vitomiresti, cãtre Dunãre pânã la Corabia. De la limita de nord a judetului pânã în apropiere de Slatina se întâlneste zona de dealuri, reprezentînd din punct de vedere geomorfologic, un compartiment al Piemontului Getic, cunoscut în aceastã zonã sub numele de Platforma Cotmeana. La sud de Slatina pânã la Dunãre începe sã se desfãsoare o parte a Câmpiei Române, cu urmãtoarele subunitãti de câmpie: Câmpia Caracalului, Câmpia Boianului si Câmpia Burnasului.

Geografie

Situat în partea de sud a tãrii, judetul Olt cuprinde un numãr însemnat de localitãti din dreapta si stânga râului al cãrui nume îl poartã, legate între ele prin vechi traditii economice si culturale. Suprafata totalã de 5498 km2, reprezentînd 2,3% din teritoriul tãrii, situeazã judetul pe locul 22 la nivelul României. Judetul Olt are ca vecini: la est – judetele Arges si Teleorman; la vest – judetul Dolj; la nord – vest judetul Vâlcea; iar la sud, pe o distantã de 45 km. Dunãrea, care-l desparte de Bulgaria. Axul principal al retelei hidrografice îl constituie râul Olt care strãbate judetul pe la mijloc de la nord la sud, pe distanta de 143 km. Râul Olt primeste ca afluenti principali – pe dreapta râul Oltet, iar pe stânga câteva râuri cu debit foarte mic cum sunt: Tesluiul, Dârjovul. În partea de nord, judetul Olt este brãzdat si de râul Vedea, cu afluentul de pe partea dreaptã Plapcea. Pe distanta de 45 km., partea de sud a judetului este udatã de apele Dunãrii, care colecteazã întreaga retea hidrograficã a judetului.

Climat

Pozitia geograficã si relieful determinã în mare masurã si manifestarea elementelor climatice de pe teritoriul judetului. Punctul cel mai friguros este la Caracal datoritã curentilor reci din estul Câmpiei Române care îsi au punctul terminus în aceastã zonã, iar punctul cel mai cãlduros este la Corabia