Județul DÂMBOVIȚA


Ads

Image Hotel

Hotel Turist
@Marinescu Verginel

Hotel Turist, Strada C. Olănescu 1, Pucioasa 135400, România
Adăugată cu 4 ani în urmă

Hotel Turist, Pucioasa, Cazare Pucioasa

Detalii
Image Camping

Camping Zănoaga
@Receptie

Camping Zănoaga, Dambovita
Adăugată cu 4 ani în urmă

Camping Zanoaga, cazare Bucegi, Cazare camping Dambovita

Detalii
Image Hostel

Centrul De Agrement Caprioara
@Receptie

str. Cariera Lespezi, nr.1, comuna Moroeni, jud. Dâmbovița
Adăugată cu 10 luni în urmă

Centrul De Agrement Caprioara, Moroeni Centrul De Agrement Caprioara, Dambovita Centrul De Agrement Caprioara, Cazare Centrul De Agrement Caprioara, cazare Dobresti

Detalii
Image Cabană

Cabana Dichiu
@Receptie

sat Dobrești, punctul Zănoaga, comuna Moroeni, jud. Dâmbovița
Adăugată cu 10 luni în urmă

Cabana Dichiu, Cazare Cabana Dichiu, Dobrești Cabana Dichiu, Zănoaga Cabana Dichiu, Moroeni Cabana Dichiu, Bucegi

Detalii
Image Hotel

Hotel Galma
@Receptie

DJ714A, 137312 , sat Dobrești, punctul Gâlma, nr.36, comuna Moroeni, jud. Dâmbovița
Adăugată cu 10 luni în urmă

Hotel Galma, Dobrești Hotel Galma, Moroeni Hotel Galma, jud. Dâmbovița Hotel Galma, cazare Hotel Galma, Cazare Bucegi

Detalii
Image Complex Turistic

YOUness WELLness Clinic & Retreat
@Ciprian

Str. Constantin Brancoveanu nr. 80, Stanesti, Judet Dambovita
Adăugată cu 6 luni în urmă

YOUness WELLness Clinic & Retreat Stanesti Dambovita, Cazare Stanesti, cazare Dambovita, Tratamente dambovita, Relaxare Dambovita

Detalii
Image Pensiune

Pensiunea Casuta Trandafirilor
@Trandafir Ion

Str. Silistenilor 80, sat Silistea, comuna Runcu, Dambovita
Adăugată cu 6 luni în urmă

Pensiunea Casuta Trandafirilor Silistea Runcu Dambovita, Cazare Silistea, Cazare Runcu, Cazare Dambovita

Detalii
Image Cabană

Cabana Bratei Moroeni
@Receptie

Sat Dobresti, Comuna Moroeni, Str Cariera Lespezi, nr 14, Judet Dambovita
Adăugată cu 2 luni în urmă

Cabana Bratei Moroeni Dambovita, Cazare Moroeni, Caban aMoroeni, Cazare Dambovita

Detalii
Image Pensiune

Pensiunea Hanul Din Meri Buciumeni
@Țipelea Felix

Aleea Din Meri, Buciumeni 137065
Adăugată cu 2 luni în urmă

Pensiunea Hanul Din Meri Buciumeni Dambovita, Pensiune Buciumeni, Cazare Buciumeni, Pensiune Dambovita, Cazare Dambovita, Restaurant Buciumeni

Detalii
Image Hotel

Hotel Pestera Padina
@Receptie

Str. Orzea 44, Moroeni 137310
Adăugată cu 2 luni în urmă

Hotel Pestera Padina Dambovita, Hotel Muntii Bucegi, Cazare Padina, Cazare Muntii Bucegi, Hotel Padina

Detalii

DB

DÂMBOVIȚA

Judetul Dambovita

Obiective turistice

Obiective culturale

Atractii si distractii

Calendar Evenimente

Info utile Dambovita

Asezare

Situat în partea de sud a Carpatilor Meridionali, în zona de contact a Câmpiei Române cu Subcarpatii Munteniei, judetul Dâmbovita are un relief variat ce se desfasoara în trepte: la nord se înalta Muntii Bucegi si Leaota, carora le urmeaza spre sud zona dealurilor Subcarpatilor Munteniei, platforma Cândesti, în continuare, câmpia înalta a Târgovistei si câmpia Titu. Se învecineaza la vest cu judetul Arges, la est cu judetul Prahova, la sud-est cu judetul Ilfov, la sud cu judetele Giurgiu si Teleorman si la nord cu judetul Brasov - Cu o suprafata de 4054 km2, judetul Dâmbovita este unul din cele mai mici judete din tara, reprezentând 1,7% din teritoriul tarii, situându-se ca întindere pe locul 37 între judete. - Descoperirile arheologice din albiile râurilor Arges, Ialomita si Dâmbovita, precum si din orasul Târgoviste atesta existenta unei vieti intense înca din paleolitic. - Târgoviste a devenit capitala istorica a regiunii Valahia, în timpul perioadei feudale, când între 1386 si 1418, Mircea cel Batrân a stabilit resedinta sa domneasca aici. De-a lungul secolelor, Târgoviste a continuat sa fie principala cetate de scaun ducând o politica de independenta sub domnia lui Vlad Tepes, Radu cel Mare, Neagoe Basarab, Radu de la Afumati, Petru Cercel. Desi în 1660, din ordinul turcilor se distruge Curtea Domneasca, iar Bucurestiul a devenit noua capitala a Regiunii, Târgovistea continua sa fie implicata în afacerile politice si economice.

Clima

Clima temperat continentala este mai umeda si racoroasa în zonele înalte, iar în zonele joase cu precipitatii mai reduse si temperaturi mai ridicate.

Resursele subsolului

- Resursele naturale cuprind o gama importanta de bogatii constituite în principal din : zaca - minte de titei, gaze naturale, carbune, sulf, ape sulfuroase, marne,calcare, gresie. - Economia judetului este complexa, predominanta fiind industria care prezinta un grad ridicat de diversificare. Industria prelucratoare detine ponderea predominanta (80%) în productia industriala a judetului cu activitati preponderente în industria metalurgica (40%), industria de masini si echipamente, fabricarea materialelor de constructie si a altor produse din minerale nemetalice, industria de masini si aparate electrice, industria chimica, industria textila si de confectii, industria alimentara. Industria extractiva se concretizeaza în exploatarea de titei, gaze naturale, carbune si agregate minerale pentru constructii. Judetul Dâmbovita produce energie electrica pe carbune (Electrocentrala Doicesti) si hidro (Complexul de micro hidrocentrale de la Dobresti si Scropoasa)

Rezervatii naturale: Rezervatia Naturala Complexa Bucegi (Dâmbovita, Moroeni) Rezervatie naturala complexa. Climat alpin si subalpin, tonic stimulent, potential schiabil (peste 800 ha), vânat mare. Pestera Ialomitei (400 m lungime), Pestera Ursului, Cheile Orzei, Cheile Dobresti. Rezervatia naturala complexa Bucegi (32.663 ha, prezenta în judetele Dâmbovita, Prahova, Brasov) . Rezervatie naturala de zimbri (Dâmbovita, Bucsani) Rezervatie naturala de zimbri (39 exemplare) în Padurea Neagra. Muntii:

Muntii Bucegi (Dâmbovita) Masiv muntos situat în extremitatea estica a Carpatilor Meridionali. Din punct de vedere fizico-geografic (masivitate, frecvente urme glaciare etc.), masivul Bucegi face parte din Carpatii Meridionali, iar geologic este încadrat în Carpatii Orientali (alcatuit predominant din gresii si conglomerate.

Muntii Leaota (Dâmbovita) Masiv muntos situat în partea de E a Carpatilor Meridionali. Este alcatuit predominant din sisturi cristaline, dar si din calcare jurasice (spre zona culoarului Rucar-Bran). Prezinta culmi domoale, cu întinse suprafete de eroziune, desfasurate sub forma unor plaiuri situate la 1600-1700 m altitudine.

Pesteri

Pestera Ialomita (Dâmbovita, Moroeni) Pestera Ialomita este situata în Valea Superioara a râului omonim, vale care reprezinta o treime din partea vestica a Bucegilor. Se afla la 1660 m altitudine în Muntele Batrâna. Gura pesterii, în forma de semielipsa, se deschide pe o terasa orizontala, situata la 18 m deasupra fundului vaii.

Lacuri

Lacul Pucioasa (Dâmbovita, Pucioasa) Lac antropic, construit pe cursul superior al râului Ialomita, intrat în circuitul hidroenergetic si de alimentare cu apa în anul 1974, vol. 8 mil. mc.

Lacul Vacaresti (Dâmbovita, Vacaresti) Lac antropic, cu o suprafata de 234 ha si un volum de 38,0 mil. mc.

Statiuni

Pucioasa (Dâmbovita, Pucioasa) Statiunea balneoclimaterica de interes general, cu functionare permanenta, ofera climat de deal, sedativ, izvoare cu ape minerale sulfuroase, de mare concentratie, sulfatate, clorurate, slab bicarbonatate, magneziene, a caror analiza chimica a fost efectuata pentru prima data în 1828.

Vulcana Bai (Dâmbovita, Vulcana-Bai) Statiune balneoclimaterica de interes local, cu climat de dealuri, sedativ si cu ape minerale de sonda, clorurate, sodice, calcice, iodurate, bromurate, magneziene, cu mineralizare totala de 73,59/litru, asemanatoare apelor minerale de la Baile Govora. Vestigii arheologice.

Complexul Muzeal Curtea Domneasca (Dâmbovita, Târgoviste) Monument istoric si de arhitectura laica si religioasa. Complexul muzeal Curtea Domneasca, ctitorita de Mircea cel Batran si amplificata de ceilalti domnitori cuprinde: Biserica Domneasca (sec. XVI, ctitoria lui Petru Cercel), ruinele Palatului Domnesc (sec. XIV), capela bisericii (sec. XV), s.a.

Ruinele Conacului Vacarestilor (Dâmbovita, Vacaresti) Monument de arhitectura laica. Ruinele conacului ce i-a apartinut familiei de scriitori Vacarescu (sec. XVIII); ruinele capelei (1868).

Ruinele Palatului Brâncovenesc (Dâmbovita, Doicesti) Monument istoric si de arhitectura laica. In anul 1706, Constantin Brancoveanu a initiat construirea unui palat pentru fiul sau, Mateias. Din vechiul palat brancovenesc, se pastreaza fragmente din zidul de incinta al curtii si fundatiile palatului.