Muzeul de Istorie - Targoviste - Calea Domnească nr. 189 -  Înscrisă într-un efort edilitar mai amplu, în care şi-au unit forţele autorităţile locale şi cetăţenii, construcţia unui Palat de Justiţie între 1901 – 1902, în imediata apropiere a sediului Prefecturii (1895), nu a fost deloc surprinzătoare. În 1918, clădirii construite în stil neoclasic şi caracterizate prin sobrietatea volumelor şi echilibru i se va adăuga etajul.În septembrie 1986, edificiul se va prezenta publicului sub o nouă imagine odată cu inaugurarea noului Muzeu de Istorie. Parterul este destinat în special expoziţiilor temporare; o sală modernă, dar şi holul, generos ca spaţiu, permit atât astfel de evenimente, cât şi alte genuri: prezentări, conferinţe, seminare. Etajul găzduieşte expoziţia permanentă a Muzeului de Istorie, ce se doreşte un periplu prin istoria acestor meleaguri, din cele mai vechi timpuri ale existenţei umane până la finele Primului Război Mondial.

Muzeul National al Politiei - Targoviste - Str: Calea Domnească nr. 187

Muzeu de Arta - Targoviste - Str. Calea Domnească nr.185 - Muzeul de Artă, situat pe Calea Domnească în imediata vecinătate a Muzeului de Istorie şi a Curţii Domneşti, este unul dintre importantele monumente ale oraşului de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Construită între 1892 – 1894 de antreprenorul italian Giovanni Baltasare Vignosa ca sediu al Prefecturii judeţului Dâmboviţa, clădirea prezintă o decoraţie clasică cu influenţe baroce şi o impresionantă pictură interioară

Muzeul Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic este primul de acest fel din România și din Europa Centrală și de Sud-Est. Acesta este centrat pe descoperirile cele mai importante făcute în paleoliticul superior și mijlociu din România.În muzeu se regăsesc artefacte care fac parte, în mod cert, din patrimoniul arheologic universal, precum sunt cele mai vechi marturii din lume privind simbolismul omului de Neanderthal, reprezentate prin recipientele pentru prepararea ocrului si o geoda vopsita cu ocru de peste 50.000 de ani, descoperite în peștera Cioarei-Boroșteni (jud. Gorj), unicul colier din cochilii de melci de mici dimensiuni din Europa, de circa 29.000 de ani, cel mai vechi instrument de suflat din Romania, un fluier gravetian, de peste 20000 de ani, multe pandantive din dinti de animale și pandantive din piatră gravate, unele chiar mai vechi de 25000 de ani etc., toate acestea descoperite în siturile Piatra Neamț-Poiana Cireșului (jud. Neamț) și peștera Cioarei-Boroșteni. De altfel, în muzeu se concentreaza peste 3/4 din toate obiectele de podoabă și de artă descoperite în România, mai vechi de 10.000 de ani.

Muzeul scriitorilor - Casa în care a trăit, a visat şi a creat scriitorul Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti găzduieşte acum Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni, inaugurat la 30 decembrie 1968. În vara anului 1897, scriitorul cumpără în Târgovişte, lăngă malul Iazului Morilor, un teren şi doar într-un an construieşte aici o casă, despre care într-una din scrisorile adresate mentorului său, Titu Maiorescu, spunea: ”Am isprăvit grijile casei de construit. În anul în care n-am scris mi-am făcut o casă ca un colţ de rai, parc, grădină de pomi fructiferi, grădină de zarzavat. Din tinda de unde vă scriu, se vede toată valea Ialomiţei. Sute de nuanţe de verde, de albastru şi violet şi, deasupra dealurilor, coamele munţilor albe de zăpadă. Casa mea e un roman de toată frumuseţea”.

Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești - Lângă poarta mare, folosită în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu, pe latura de sud-est a Curţii Domneşti, foarte aproape de biserica Sfânta Vineri, se află Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti, găzduit în Casa Aramă. Clădirea a fost reconstruită din temelii, pe locul unde odinioară se afla o casă egumenească, la care au trudit călugării de la Mănăstirea Dealu în anul 1802, când un puternic cutremur afectează chiliile acestui lăcaş de cult. La începutul secolului al XX-lea, casa a fost folosită ca internat şcolar particular, local al poliţiei oraşului, iar în perioada Primului Război Mondial a fost sediu al comandamentului german. Din vechea casă, se mai păstrează acum doar două ziduri de interior. Compusă din pivniţă, parter şi etaj, accesul la etaj făcându-se printr-o scară exterioară din lemn care te conduce într-un cerdac de unde poţi admira monumentele Curţii Domneşti, Casa Aramă este un exemplu de valoare al construcţiilor tradiţionale din zonă.

Casa Atelier ("Vasile Bledea", "Gheorghe Petrascu") - Str. Bărăţiei, nr.24 - Targoviste -  Muzeul a fost inaugurat la 12 aprilie 1970 și după cum îi spune și numele încearcă să păstreze viu în memoria vizitatorilor locul în care artistul Gheorghe Petrașcu (2 dec. 1872, Tecuci – 1 mai 1949, Bucureşti) a ales, prin construirea casei cu atelier spațios, să lucreze retras și nestingherit de zgomotul marilor orașe. Orașul liniștit și patriarhal, situat în apropiere de București, cu o zonă pitorească și variată din punct de vedere al peisajului și având numeroase monumente și amprente ale unei istorii glorioase l-au ajutat pe artistul modest să-şi lege creația și viaţa de Târgovişte. Muzeul ”Vasile Blendea” din Târgovişte s-a constituit în urma donaţiei familiei Maria şi Constantin Blendea, iar patrimoniul său este alcătuit din lucrări de artă: sculptură, pictură, desene, schiţe de artă monumentală, piese de mobilier, dar şi textile, materiale de lucru, ceramică şi obiecte personale. Expoziţia de bază a Muzeului ”Vasile Blendea” este găzduită de o casă tip culă de secol al XVIII-lea, cu beciuri mult mai timpurii, în şase săli şi două holuri, dintre care o sală şi un hol situate la demisol. Întreaga colecţie reprezintă o parte din viaţa creatoare a lui Vasile Blendea (1895-1988), cunoscut în arta contemporană românească mai mult ca sculptor şi monumentalist. Artistul şi-a desăvârşit studiile şi, în acelaşi timp, şi-a închegat stilul artistic când, sprijinit fiind de Nicolae Iorga, a ajuns în Franţa, ca membru al Şcolii Române de la Fontenay-Aux-Roses, în anul 1927, în urma unui concurs desfăşurat în Bucureşti, ce avea ca premiu o perioadă de specializare în sculptură cu o bursă de stat pentru doi ani. Din perioada acestei specializări, s-au păstrat studii de nud în cărbune, conte sau creion sepia, din care doar o mică parte este prezentată aici vizitatorilor.

Muzeul Memorial I.L.Caragiale - I.L.Caragiale - Situată pe DN 72 Târgoviște – Ploiești, în satul I.L. Caragiale, muzeul și casa memorială Ion Luca Caragiale, este deschisă zilnic, de miercuri până duminică, între orele 8.00-16.00 -   Ion Luca Caragiale s-a născut la 30 ianuarie 1852 în satul Haimanale (care astăzi îi poartă numele), de lângă Ploieşti, judeţul Prahova. Clasele primare şi gimnaziul le-a absolvit la Ploieşti, iar între anii 1868 – 1870, a frecventat cursurile de declamaţie şi mimică la Conservatorul din Bucureşti ale unchiului său, Costache Caragiale. În perioada 1870 – 1872, a fost copist la Tribunalul Prahova, apoi sufleor şi copist la Teatrul Naţional din Bucureşti. A debutat în presa vremii în revista satirică „Ghimpele” (1873) , unde a semnat diferite cronici, iar intre anii 1876 – 1877, a fost corector la „Unirea Democratică” – ziarul grupării tinerilor liberali cu acelaşi nume – , a redactat în întregime revista umoristică „Claponul” şi a scos ziarul „Naţiunea română”.

Muzeul de Etnografie Pucioasa - amatorii de cunoaştere a comorilor satului românesc de odinioară se pot opri, vizavi de "Casa Portugheză", la Muzeul de Etnografie al oraşului, adăpostit într-o casă veche de două veacuri, tot a Dobreştilor „Casa Dobrescu”. Locuinţă înaltă cu parter masiv din piatră şi etaj susţinut pe grinzi de lemn, cu acoperiş înalt din şindrilă, cu dos mai scund spre nord şi cu prispă la etaj pe toată latura de sud, cu parmalâc şi stâlp din lemn cioplit, clădirea este ea însăşi un exemplu de valoare al construcţiilor tradiţionale ale zonei colinare subcarpatice din secolul al XIX-lea. Intrarea în casă se face printr-o scară interioară din lemn care te conduce la etajul cu prispă, cu vedere la sud şi vest, de unde primeşte mult soare şi cuprinderea mişcării pe cele două străzi. O altă scară exterioară din lemn adăugată ulterior coboară de la încăperile scunde aşezate sub dos spre curte” (Stancu Dumitru, File de monografie – Pucioasa, 1995).

Muzeul Aeromodelism - Picioasa 

Muzeul Dumitru Ulieru - Pietroşiţa, Str. Joseni, Jud. Dâmbovița - Tel: 0245613946;-  La început a fost o colecţie şcolară strânsă de profesorul Dumitru Ulieru şi elevii săi. A fost inaugurat după obţinerea de către acesta, în cartierul Joseni, a casei monument istoric din secolul al XIX-lea aparţinând Auricăi Şerb Popescu. Clădirea care adăposteşte colecţia are două nivele cu importante spaţii deschise, prispa pe două laturi şi foişor. Casa a aparţinut iniţial lui Ghiţă Şerb Popescu. Planul clădirii implică la ambele nivele, în continuarea foişorului de pe latura de sud, o sală închisă, care împarte clădirea în două părţi egale. Această sală adăposteşte şi casa scărilor. Din această sală sunt dirijate accesele la încăperi, actualele săli ale muzeului, spaţiile deschise – prispa şi foişorul.

Ansamblul Brâncovenesc Potlogi , jud. Dâmboviţa - Tel: 0245613946;- Potlogii constituie o emblemă a stilului brâncovenesc. Născut ca un fenomen artistic de sinteză între elemente autohtone și cele de influență atât orientală, cât și occidentală, între tradiție și inovație artistică, stilul brâncovenesc a biruit peste timp. Complexul monumental, care se întinde pe o suprafață de 23.000 de metri pătrați, era alcătuit din mai multe elemente: poarta de intrare, încăperile corpului de gardă, locuinţele slujitorilor curţii, cuhnia, droşcăria, vechea casă boierească și, evident, cel mai important, palatul

Complexul monumental "Stelea" - Str. Stelea, nr. 4, Târgovişte, jud. Dâmboviţa - Intre anii 1967-1968, cu prilejul unor cercetari arheologice efectuate in perimetrul central al orasului, in imediata proximitate a extremitatii estice a bulevardului Libertatii, vizavi de actuala cladire a Prefecturii, au fost descoperite temeliile unui vechi lacas a carui amintire era pastrata doar de tradiatia orala. Ruinele au fost cercetate in amanunt in anul 1978, fapt ce a permis identificarea urmelor a trei monumente de cult suprapuse, de un deosebit interes istoric si arhitectural. Prima biserica, ridicata intre sfarsitul secolului al XIV-lea si inceputul secolului al XV-lea, asadr in vremea lui Mircea cel Batran, era construita din lemn pe temelie de piatra si a cunoscut trei faze seccesive de refacere si reparatie, pe parcusul existentei sale de circa jumatate de veac.

Manastirea Dealul - Comuna Aninoasa, Jud. Dambovita, 137005 - Manastirea Dealul este una dintre vechile manastiri din tara noastra, ctitorie a domnitorului Radu cel Mare(1495-1508). Manastirea este cea mai mare necropola domneasca din tara, fiind locul unde se afla corpul domnitorului Mihai Viteazu.

Conacul renovat al lui Pana Filipescu - Filipesti de Targ

Biserica "Adormirea Maicii Domnului", - Sf.Dimitrie" din Stravropoleos - datata din 1891-1895. - str. Mihai Viteazu nr.3, Moreni 135300.Parohia Stavropoleos este situată în municipiul Moreni, judeţul Dâmboviţa şi se afla situată pe o colină, de pe partea dreaptă a pârâului Cricovul Dulce, la poalele pădurii Faureasa.Cea dintâi atestare documentară a localităţii, datează din timpul voievodului Petru Cercel, care in18 iunie1584  întărește printr-un act “jupânesei Caplea și nepoților ei, Badea și Calotă postelnici, satele Drăgănești și Moarile în urma unor judecăți.

Biserica "Schimbarea la fata" - datata din anul 1868. - str. Cimitirului, moreni 135300. Biserica din centrul  vechi  al  Moreniului care mai avea urme vizibile ochiului, la începutul sec. al XXlea , a dispărut din motive necunoscute, (probabil devastatorul cutremur din 1802).Biserica existentă astăzi  a fost construită prin contribuţia locuitorilor clăcaşi,  săraci pe atunci, proprietari după reforma lui Cuza. Lucrarea, începută către sfârşitul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, a fost terminată în 1868. Au contribuit la ridicarea noului lăcaş toţi locuitorii, dar cele mai mari cheltuieli au fost făcute de către fruntaşii pomeniţi în  pisania bisericii. A pictat  Mihalache Dragomirescu din Bucuresti.

Monument al eroilor din primul razboi mondial se afla intr0un rondou situat peste drum de fosta Banca "Cricovul Dulce" si vechea cladire a primariei.Este creatia sculptoruluiAlexandru irimescu. A fost inaugrat in 1921.

Monumentul eroilor din razboiul antifascist se afla in parcul din centru orasului si a fost ridicat din initiativa unui Comitet local. Inaugurarea, in fata unui public numeros s-a desfasurat la 23 august 1958.

Biserica Targului - Targoviste - Biserica Targului poarta un nume sugestiv si rar, care atesta ca ea a apartinut odinioara negustorilor si mestesugarilor din TArgoviste. Asezata in inima centrului marelui carturar Udriste Nasturel. Edificiul actual a fost ridicat in anul 1654, pe locul altuia mai vechi, datand probabil din secolul al XVI-lea si care, pe vremea domniei lui Matei Basarab, se afla in stare de ruina, dupa cum arata un pomelnic din anul 1823

Sinagoga din Targoviste reprezinta dovada vie a continuitatii spirituale mozaice din Vecea Cetate a Tarii Romanesti. Abandonat in 1940, edificiul a fost bine intretinut de-a lungul timpului, iar in prezent se afla in administrarea Universitatii Valahia din Targoviste. Interiorul este bogat decorat, coloane corinte sustin galeriile de la etaj inconjurate de o frumoasa balustrada. Elementele cromatice si tehnice, viziunea plastica si organizarea monumentala reprezinta un fragment din istoria acestor locuri.

Teatrul Tony Bulandra din Targoviste este un teatru viu. Isi gaseste ratiunea de a fi in nevoia de Frumos si n dorinta de a-l darui spectatorilor. De la infiintare si pana in prezent, teatrul a participat cu productiile sale in numeroase festivaluri nationale, iar pe plan international a reprezentat comunitatea targovisteana si, implicit, Romania.